fbpx

Polityka prywatności

Podstawowe informacje

Niniejsza polityka prywatności ma na celu poinformowanie użytkowników niniejszej strony internetowej o charakterze, zakresie i celu gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przez operatora strony internetowej Soul Manufacture GmbH, dyrektora zarządzającego dr Monikę Konarzycką-Bessler (zob. Imprint/Impressum).

Operator strony bardzo poważnie traktuje Państwa ochronę danych osobowych i traktuje je w sposób poufny i zgodny z przepisami prawa. Ponieważ nowe technologie i ciągły rozwój tej strony internetowej mogą spowodować zmiany w niniejszej polityce prywatności, zalecamy ponowne zapoznanie się z nią w regularnych odstępach czasu.

Definicje używanych terminów (np. „dane osobowe” lub „przetwarzanie”) można znaleźć w art. 4 RODO.

Dane dostępowe

My, operator strony internetowej lub dostawca strony internetowej, zbieramy dane o dostępie do strony internetowej na podstawie naszego uzasadnionego interesu (patrz art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) i przechowujemy te dane jako „pliki dziennika serwera” na serwerze strony internetowej. W ten sposób rejestrowane są następujące dane:

 • Odwiedzana strona internetowa
 • Czas w czasie dostępu
 • Ilość danych przesyłanych w bajtach
 • Źródło/odesłanie, z którego uzyskałeś dostęp do strony
 • Używana wyszukiwarka
 • Używany system operacyjny
 • Używany adres IP

Pliki dziennika serwera są przechowywane maksymalnie przez 7 dni, a następnie usuwane. Dane są przechowywane ze względów bezpieczeństwa, np. aby móc wyjaśnić przypadki nadużyć. Jeżeli dane muszą być przechowywane ze względu na dowody, są one wyłączone z usunięcia do czasu ostatecznego wyjaśnienia zdarzenia.

Pomiar zasięgu i ciasteczka

Ta strona internetowa używa plików cookie do pseudonimowego pomiaru zasięgu, które są wysyłane z naszego serwera lub z serwera osób trzecich do przeglądarki użytkownika może być przeniesiony. Cookies to małe pliki, które są przechowywane na urządzeniu końcowym. Państwa przeglądarka ma dostęp do tych plików. Stosowanie plików cookie zwiększa przyjazność i bezpieczeństwo tej strony internetowej. Jeśli nie chcecie Państwo, aby pliki cookie były zapisywane w Waszym urządzeniu końcowym w celu pomiaru zasięgu, możecie sprzeciwić się wykorzystaniu tych plików tutaj:

 • Strona dezaktywacji Cookie inicjatywy reklamy sieciowej: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
 • Strona dezaktywacji ciasteczek na amerykańskiej stronie internetowej: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/
 • Strona dezaktywacji Cookie na europejskiej stronie internetowej: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/

Zwykłe przeglądarki internetowe oferują opcję ustawienia uniemożliwiającą zapisywanie plików cookie. Uwaga: Nie ma gwarancji, że będziecie Państwo mieli dostęp do wszystkich funkcji tej strony bez ograniczeń, jeśli wprowadzicie odpowiednie ustawienia.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Operator strony internetowej gromadzi, wykorzystuje i przekazuje Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo lub gdy wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie danych. Dane osobowe definiuje się jako wszystkie informacje, które służą do ustalenia Państwa osoby i które można prześledzić od Państwa – takie jak nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

Możecie Państwo również odwiedzić tę stronę internetową bez podawania żadnych danych osobowych. Jednakże, aby ulepszyć naszą ofertę online, przechowujemy (bez osobistego odniesienia) Państwa dane dostępu do tej strony. Te dane dostępu obejmują na przykład żądany plik lub nazwę dostawcy Internetu. Anonimizacja danych nie pozwala na wyciągnięcie żadnych wniosków na temat Pańskiej osoby.

Dane osobowe, które przekazują nam Państwo elektronicznie na tej stronie internetowej, takie jak nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy lub inne dane osobowe podczas składania formularza lub komentarzy na blogu, wraz z czasem i adresem IP, będą przez nas wykorzystywane wyłącznie w celach określonych w każdym przypadku, będą przechowywane w bezpiecznym miejscu i nie będą przekazywane osobom trzecim.

Dlatego też będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe wyłącznie do komunikacji z tymi osobami, które wyraźnie poproszą o kontakt oraz do przetwarzania usług i produktów oferowanych na tej stronie. Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych bez Państwa zgody, ale nie możemy wykluczyć, że dane te mogą być przeglądane w przypadku zachowania niezgodnego z prawem.

Przetwarzanie danych osobowych opiera się na naszym uzasadnionym interesie związanym z realizacją naszych umownych usług i optymalizacją naszej oferty online.

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przy zamówieniach

Przy składaniu zamówienia gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do realizacji i przetwarzania Państwa zamówienia oraz przetwarzania Państwa zapytań. Dostarczenie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Brak podania danych oznacza, że nie można zawrzeć żadnej umowy. Przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b RODO i jest niezbędne do wykonania umowy z Państwem. Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody. Jedynymi wyjątkami są nasi partnerzy serwisowi, których potrzebujemy do realizacji stosunku umownego, lub usługodawcy, których wykorzystujemy do realizacji zamówień. Oprócz odbiorców wymienionych w odpowiednich klauzulach niniejszej polityki prywatności, są to na przykład odbiorcy z następujących kategorii: Dostawcy usług spedycyjnych, dostawcy usług płatniczych, dostawcy usług zarządzania towarami, dostawcy usług w zakresie przetwarzania zamówień, hostery internetowe, dostawcy usług informatycznych i handlowcy z branży dropshipping. We wszystkich przypadkach ściśle przestrzegamy wymogów prawnych. Zakres transferu danych jest ograniczony do minimum.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez dostawców usług płatniczych znajduje się w ich polityce prywatności:

  PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg. 

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności PayPal.

  Stripe, 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Stripe’a.

Obsługa danych kontaktowych

Jeśli skontaktują się Państwo z nami jako operator strony internetowej za pośrednictwem oferowanych opcji kontaktowych, Państwa dane zostaną zachowane, tak aby mogły zostać wykorzystane do przetworzenia i odpowiedzi na Państwa zapytanie. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa zgody.

Postępowanie z uwagami i komentarzami

Jeśli zostawicie Państwo uwagę lub komentarz na tej stronie,Państwa adres IP zostanie zapisany. Odbywa się to na podstawie naszych uzasadnionych interesów w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO i służy bezpieczeństwu nas jako operatorów stron internetowych: jeśli Państwa komentarz narusza obowiązujące prawo, możemy zostać za to pociągnięci do odpowiedzialności, dlatego też jesteśmy zainteresowani tożsamością autora komentarza lub uwagi.

Google Analytics

Na podstawie naszych uzasadnionych interesów, strona ta wykorzystuje do optymalizacji i analizy naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f). DSGVO usługa „Google Analytics”, która jest świadczona przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Serwis (Google Analytics) używa „cookies” – plików tekstowych, które są zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Informacje zbierane przez pliki cookie są zazwyczaj wysyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane.

Google LLC przestrzega europejskiej ustawy o ochronie danych osobowych i posiada certyfikat zgodności z umową o ochronie prywatności: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Na tej stronie wykorzystywana jest anonimizacja IP. Adres IP użytkowników jest skrócony w państwach członkowskich UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w innych umawiających się państwach porozumienia. Tylko w indywidualnych przypadkach adres IP jest początkowo przekazywany w całości na serwer Google w USA i tam skracany. Dzięki temu skróceniu nie jest już konieczne osobiste odniesienie do Państwa adresu IP. Adres IP użytkownika przesłany przez przeglądarkę nie jest łączony z innymi danymi zapisanymi przez Google.

W ramach umowy dotyczącej danych zleconych, którą my jako operator strony internetowej zawarliśmy z firmą Google Inc., ta ostatnia wykorzystuje zebrane informacje do stworzenia oceny korzystania ze strony internetowej i aktywności na niej oraz świadczy usługi związane z korzystaniem z Internetu.

Dane zbierane przez Google w naszym imieniu są wykorzystywane do oceny korzystania z naszej oferty online przez poszczególnych użytkowników, np. do generowania raportów o aktywności na stronie internetowej w celu ulepszenia naszej oferty online.

Użytkownik ma możliwość zablokowania zapisywania plików cookie na swoim urządzeniu poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce. Nie można zagwarantować, że użytkownik będzie mógł bez ograniczeń korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej, jeśli jego przeglądarka nie zezwala na pliki cookie.

Ponadto, można użyć wtyczki do przeglądarki, aby zapobiec wysyłaniu do Google Inc. i wykorzystywaniu przez Google Inc. informacji zebranych przez pliki cookie (w tym adresu IP). Poniższy link przekierowuje do odpowiedniego pluginu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Alternatywnie, klikając na ten link (WAŻNE: wstawić link opt-out), uniemożliwiają Państwo Google Analytics zbieranie danych na Państwa temat na tej stronie. Klikając na powyższy link, pobierają Państwo „opt-out cookie”. Dlatego też Państwa przeglądarka musi zezwolić na zapisywanie plików cookie w tym celu. Jeśli regularnie usuwaja Państwo swoje pliki cookie, będziecie Państwo musieli ponownie kliknąć na link za każdym razem, gdy odwiedzacie tę stronę.

Tutaj znajdą Państwo dalsze informacje na temat wykorzystania danych przez Google Inc:

 • https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de (dane zbierane przez partnerów Google)
 • https://adssettings.google.de/authenticated (ustawienia za pomocą reklam, które są wyświetlane)
 • https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de (Wykorzystanie plików cookie w reklamach)

Wykorzystanie wtyczek do mediów społecznościowych Facebooka

Ze względu na nasze uzasadnione zainteresowanie analizą, optymalizacją i działaniem naszej oferty online (w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. DSGVO), strona ta korzysta z wtyczki społecznościowej Facebook, która jest udostępniana przez Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA). Integrację można rozpoznać po logo Facebooka lub określeniach „Lubię to”, „Lubię to”, „Podziel się” w kolorach Facebooka (niebieskim i białym). Informacje na temat wszystkich wtyczek Facebooka można znaleźć pod następującym linkiem: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Facebook Inc. przestrzega europejskiego prawa ochrony danych osobowych i jest certyfikowany w ramach umowy o ochronie prywatności: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Wtyczka nawiązuje bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerami Facebooka. Operator strony internetowej nie ma żadnego wpływu na charakter i zakres danych, które wtyczka przekazuje na serwery Facebook Inc. Informacje na ten temat można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/help/186325668085084

Plugin informuje Facebook Inc., że odwiedziliście Państwo tę stronę jako użytkownik. Możliwe, że Państwa adres IP zostanie zapisany. Jeśli jesteście Państwo zalogowani na swoim koncie na Facebooku podczas wizyty na tej stronie, wyżej wymienione informacje zostaną połączone z tym kontem.

Jeśli użytkownik korzysta z funkcji wtyczki – na przykład udostępniając lub „łącząc” post – odpowiednia informacja jest również przekazywana do serwisu Facebook Inc. Jeśli chcecie Państwo uniknąć Facebooka. Inc. z połączenia tych informacji z kontem na Facebooku, proszę wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem tej strony i usunąć przechowywane pliki cookie. Za pośrednictwem swojego profilu na Facebooku mogą Państwo dokonać dalszych ustawień dotyczących przetwarzania danych w celach reklamowych lub sprzeciwić się wykorzystywaniu Państwa danych do celów reklamowych. Dostęp do ustawień można uzyskać tutaj:

 • Ustawienia profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
 • Strona dezaktywacji ciasteczek na amerykańskiej stronie internetowej: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/
 • Strona dezaktywacji Cookie na europejskiej stronie internetowej: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/

Jakie dane, w jakim celu i w jakim zakresie Facebook gromadzi, wykorzystuje i przetwarza dane oraz jakie prawa i możliwości ustawień mają Państwo w celu ochrony swojej prywatności, można znaleźć w polityce prywatności Facebooka. Można je znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/

Prenumerata newslettera

Operator strony oferuje Państwu newsletter, w którym informuje o aktualnych wydarzeniach i ofertach. Jeśli chcecie zapisać się do newslettera, musicie Państwo podać prawidłowy adres e-mail. Zapisując się do newslettera, wyrażacie zgodę na otrzymywanie newslettera oraz wyjaśnione procedury.

Newsletter jest wysyłany przez firmę Sendinblue, platformę sprzedaży wysyłkowej firmy Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlin, Niemcy. Informacje o przepisach o ochronie danych osobowych dostawcy usług spedycyjnych można znaleźć na stronie: https://de.sendinblue.com/legal/privacypolicy.

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać oferowany na stronie internetowej newsletter, potrzebujemy od Państwa adres e-mail oraz informacje, które pozwolą nam sprawdzić, czy jesteście Państwo właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyrażasz zgodę na otrzymywanie biuletynu. Dalsze dane nie są gromadzone lub są gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Używamy tych danych wyłącznie do przesyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Przetwarzanie danych podanych w formularzu rejestracyjnym newslettera opiera się wyłącznie na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail, jak również na wykorzystanie ich do wysyłania newslettera, np. korzystając z linku „wypisz się” w newsletterze. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Wycofanie i zakończenie: Zgodę na otrzymywanie newslettera można w każdej chwili cofnąć, a tym samym anulować subskrypcję newslettera. Po Państwa anulowaniu, Państwa dane osobowe zostaną usunięte. Państwa zgoda na otrzymywanie newslettera wygasa jednocześnie. Na końcu każdego newslettera znajduje się link do odwołania.

Zapytanie pocztą elektroniczną lub telefonicznie

Jeżeli skontaktują się Państwo z nami za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Państwa zapytanie wraz z wszystkimi danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu przetworzenia Państwa zapytania. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Państwa zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile Państwa zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest konieczne do wykonania środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), pod warunkiem że zapytanie zostało złożone.

Dane przesłane nam przez Państwa za pośrednictwem zapytań kontaktowych pozostają u nas do czasu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia, cofnięcia zgody na ich przechowywanie lub do czasu, gdy cel, dla którego były przechowywane, przestanie obowiązywać (np. po przetworzeniu Państwa zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy zatrzymania – pozostają nienaruszone.

Prawa użytkownika

Jako użytkownik macie Państwo prawo do bezpłatnego otrzymania na żądanie informacji o tym, jakie Państwa dane osobowe zostały zapisane. Macie Państwo również prawo do poprawiania błędnych danych oraz do przetwarzania lub usuwania własnych danych osobowych. W razie potrzeby można również skorzystać z prawa do przenoszenia danych. Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane były przetwarzane niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego.

Usuwanie danych

O ile Państwa wniosek nie stoi w sprzeczności z prawnym obowiązkiem zatrzymywania danych (np. zatrzymywanie danych), mają Państwo prawo do żądania usunięcia swoich danych. Zapisane przez nas dane zostaną usunięte, jeżeli nie będą już potrzebne do realizacji zamierzonego celu i jeżeli nie będzie ustawowych okresów przechowywania. Jeżeli usunięcie danych nie jest możliwe, ponieważ są one wymagane dla dopuszczalnych celów prawnych, przetwarzanie danych zostanie ograniczone. W tym przypadku dane zostaną zablokowane i nie będą przetwarzane w innych celach.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownicy niniejszej strony internetowej mogą w każdej chwili skorzystać z przysługującego im prawa do sprzeciwu i wyrażenia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych.

Jeżeli chcą Państwo skorygować, zablokować, usunąć lub uzyskać informacje na temat przechowywanych danych osobowych, lub jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych osobowych, lub jeżeli chcą Państwo odwołać udzieloną zgodę, prosimy o kontakt z następującym adresem e-mail: contact@soul-manufacture.com

Przewiń do góry